I juli 2017 annonserte Microsoft, sammen med Adobe og deres teknologipartnere, at Adobe Flash Player ikke vil bli støttet lengre etter desember 2020. Adobe anbefaler å avinstallere programvaren allerede nå.

Flere kjente sikkerhetsbrudd
I 1996 ble Adobe Flash Player tilgjengelig for nettlesere og åpnet for ny funksjonalitet. Da programvaren ble tilgjengelig var webstandardene lite funksjonell og støttet nokså statiske websider med bilder og tekst. Dersom man ville ha lyd, animasjoner eller video måtte man ha plugin-utvidelser, som Flash Player. Dette behovet forsvant for mange år siden med utvidede og nye webteknologier, inkludert HTML5, WebGL og WebAssembly. En annen kjent faktor er at Flash Player i mange år har vært plaget med en rekke alvorlige sårbarheter. Det ble derfor kunngjort for allerede 3 år siden at Flash-teknologien skal nedlegges.

31.desember 2020 avslutter Adobe all støtten til Flash Player, noe som blant annet betyr at programvaren ikke lengre vil motta sikkerhetsoppdateringer.

Avinstaller programvaren før nyttår
Dersom du har installert Flash Player på din laptop, anbefaler Adobe å avinstallere programvaren allerede nå. I noen tilfeller kan det være nødvendig å slette visse mapper eller enkeltfiler for å fjerne alle spor av programvaren.

Flash Player er en integrert del av blant annet Google Chrome. Google har tidligere opplyst at denne komponenten vil bli fjernet innen utgangen av året.

Se hvordan du avinstallerer Flash Player for Windows her og for Mac her.

Recommended Posts